Vị trí hiện tại Châu Âu và Châu Mỹ 《3% Phần 2》

3% Phần 2

Loại hình:Châu Âu  Mỹ  Châu Âu  Châu Mỹ  2018 

Dóng vai chính:Bianca Compalato  Samuel  de  Assis 

Giám đốc:không xác định 

Người chơi 1

Tóm tắt

Câu chuyện kể rằng mọi người chỉ có một cơ hội trong đời để có được cuộc sống và địa vị tốt hơn, nhưng mọi người đều phải trải qua một quá trình lựa chọn tàn bạo (và không công bằng) - chỉ có ba phần trăm ứng viên đạt được điều đó. Những người may mắn này có địa vị cao hơn trong tầng lớp xã hội, trong khi những người khác sẽ phải đối mặt với cuộc sống tồi tệ khi không có điện, nước và thực phẩm. Nhà sản xuất cho biết, con người sống trong xã hội luôn phải trải qua nhiều quá trình “lựa chọn” (lựa chọn) - dù muốn hay không - vở kịch nhằm diễn giải mối quan hệ động đằng sau “sự lựa chọn” (lựa chọn).

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022