Vị trí hiện tại Tài liệu 《Nói cực》

Nói cực

Loại hình:ghi lại Tài liệu  đất liền  2021 

Dóng vai chính:* 

Giám đốc:* 

Người chơi 1

Tóm tắt

Là một bộ phim quà tặng cho lễ kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và 35 năm các cuộc thám hiểm khoa học vùng cực của Trung Quốc, "Romance to the Polar Zone" sử dụng lời kể của những người được phỏng vấn như một người đưa tin để ôn lại những cuộc đấu tranh khác nhau của người Trung Quốc. các nhà nghiên cứu khoa học trong việc xây dựng các chủ trương vùng cực trong 37 năm qua.

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022