Vị trí hiện tại Chương trình tạp kỹ 《Son Hyun Joo's Easy Station》

Son Hyun Joo's Easy Station

Loại hình:Chương trình tạp kỹ Hàn Quốc  Nam Triều Tiên  2021 

Dóng vai chính:Son Hyun Joo  Kim Joon Hyun  Lim Ji 

Giám đốc:không xác định 

Tóm tắt

"Nhà ga đơn giản của Son Hyun Joo" là một chương trình chữa bệnh, nơi các diễn viên Son Hyun Joo, Kim Jun Hyun và Lim Ji Yeon trở thành nhân viên nhà ga danh dự, chiếu 257 nhà ga đơn giản ở Hàn Quốc và phong tục xung quanh của họ. "Son Hyun Joo's Easy Station" của đài MBC sẽ khởi chiếu vào ngày 27 tháng 2 lúc 9:50 tối KST.

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022