Vị trí hiện tại Chương trình tạp kỹ 《Hãy chú ý đến những người đói》

Hãy chú ý đến những người đói

Loại hình:Chương trình tạp kỹ trong nước  đất liền  2021 

Dóng vai chính:Yan Yongqiang  Yang Runze  bạn  m 

Giám đốc:Không 

Tóm tắt

"Xin hãy chú ý đến những người đói" là một chương trình thực tế trò chơi. Trong mỗi tập, hai quản trò đói mỗi người sẽ mang món ngon quê hương của mình đến trường vào ngày mai. Các học sinh của Ngày mai sẽ được chia thành hai phe là "The Cook" và "The Hungry". Người phụ trách và các học sinh của Tomorrow sẽ cùng nhau tìm manh mối và giành phần ăn thông qua các trò chơi tập thể. Người chiến thắng sẽ có cơ hội thưởng thức bữa ăn ngon.

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022