Vị trí hiện tại Chương trình tạp kỹ 《xin chào cuộc sống mùa 3》

xin chào cuộc sống mùa 3

Loại hình:Chương trình tạp kỹ trong nước  đất liền  2021 

Dóng vai chính:Sa Beining  Nigmaiti Reheman  Ni Pi 

Giám đốc:Xu Haoyuan 

Tóm tắt

Trong mùa thứ ba, Nigmat và Sa Beining đã dẫn dắt giới tinh hoa xã hội và khách mời từ các lĩnh vực khác nhau, cũng như người dẫn chương trình CCTV, đến ba điểm đến: Quý Châu, Hải Nam và Bắc Kinh. Nội dung dựa trên các sự kiện như "cỏ nhỏ", "sửa nhà", "trồng san hô" và "buổi hòa nhạc điều ước".

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022