Vị trí hiện tại hoạt hình 《Tôi là Da Huan Dan》

Tôi là Da Huan Dan

Loại hình:Hoạt hình trong nước hoạt  đất liền  2021 

Dóng vai chính:Không 

Giám đốc:Wang Jue 

Người chơi 1

Tóm tắt

Sau khi ăn Đại Dược Hoàn có thể trở thành bất tử, sau 100.000 năm luyện hóa đã biến thành hình người! Để hoàn thành sứ mệnh bị ăn thịt và giúp người khác trở thành bất tử, Đa Huân Đan đã đi khắp nơi trên thế giới tu luyện, và làm ầm ĩ về những người tu luyện có ý đồ xấu xa và sự cạnh tranh xấu xa từ mọi tầng lớp xã hội.

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022