Vị trí hiện tại hoạt hình 《Anh bị đuổi khỏi đội anh hùng vì không phải là đối tác thực sự, và đến biên giới để sống một cuộc sống chậm rãi.》

Anh bị đuổi khỏi đội anh hùng vì không phải là đối tác thực sự, và đến biên giới để sống một cuộc sống chậm rãi.

Loại hình:phim hoạt hình  Nhật Bản  2021 

Dóng vai chính:Suzuki Kantai  Takao Naomi  Osora N 

Giám đốc:Makoto Hoshino 

Người chơi 1

Tóm tắt

Tác phẩm light novel "# Bởi vì tôi không phải là đối tác thực sự đã bị trục xuất khỏi đội của dũng sĩ, và tôi lưu lạc đến biên giới để bắt đầu một cuộc sống chậm lại #" đã công bố hoạt hình truyền hình!

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022