Vị trí hiện tại Trung Quốc 《Một ngày khó khăn nữa. Phần 2》

Một ngày khó khăn nữa. Phần 2

Loại hình:nội địa Trung Quốc  đất liền  2022 

Dóng vai chính:Ding Jingyi  Zhang Xinyi  Chu Junch 

Giám đốc:Ottenkay 

Người chơi 1

Tóm tắt

Tiếp tục cốt truyện của phần đầu tiên, phim kể rằng Xin Fan, người quyết tâm "nghỉ hưu sớm" ở tuổi 35, đã bị thực tế đánh bại ngay khi vừa bước đầu tiên. những người trẻ tiếp tục viết về cuộc sống của họ và tiếp tục sân khấu hóa những câu chuyện về tình yêu, sự ấm áp, đấu tranh và trưởng thành.

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022