Vị trí hiện tại hoạt hình 《miếng cắn ngọt ngào》

miếng cắn ngọt ngào

Loại hình:Hoạt hình trong nước hoạt  đất liền  2020 

Dóng vai chính:Du Xiaoxin  Luo Yi 

Giám đốc:Thông tin chi tiết 

Người chơi 1

Tóm tắt

Những bí mật nào được che giấu trong thời đại ma cà rồng cai trị, và tại sao một cô gái con người độc lập và sống nội tâm lại từ ghét chuyển sang yêu một hoàng tử ma cà rồng! Hoạt hình cắn ngọt ngào! bạn đã sẵn sàng chưa?

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022