Vị trí hiện tại hoạt hình 《Rick and Morty mùa 6》

Rick and Morty mùa 6

Loại hình:Hoạt hình Âu Mỹ hoạt  Châu Âu  Châu Mỹ  2022 

Dóng vai chính:Justin Rowland  Tom Kenny  Taika Wa 

Giám đốc:Justin Rowland 

Người chơi 1

Tóm tắt

Rick and Morty đã phát hành một đoạn giới thiệu cho phần làm mới mùa thứ sáu, dự kiến ​​sẽ phát sóng vào năm 2022.

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022