Vị trí hiện tại Chương trình tạp kỹ 《Làm việc tốt hơn gọi điện》

Làm việc tốt hơn gọi điện

Loại hình:Chương trình tạp kỹ trong nước  đất liền  2022 

Dóng vai chính:Cheng Lu  Zhao Xiaohui 

Giám đốc:không ai 

Người chơi 1

Tóm tắt

"Thà gọi điện thoại" được định vị là một chương trình hài trên đài video. Talk show "lãnh đạo" Cheng Lu đã bắt tay với talk show "công nhân" Zhao Xiaohui, và các khách bay "lãnh đạo bên ngoài" đã tập hợp lại để trả lời các cuộc gọi đường dây nóng từ các nhà lãnh đạo "phỉ nhổ" ẩn danh từ mọi tầng lớp xã hội dưới hình thức "radio trực quan" - - Sử dụng sự hài hước để giải tỏa cảm xúc của nhân viên và phá vỡ rào cản nơi làm việc bằng những câu chuyện cười.

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022