Vị trí hiện tại Chương trình tạp kỹ 《Chuyển nó cho những người chuyên nghiệp》

Chuyển nó cho những người chuyên nghiệp

Loại hình:Chương trình tạp kỹ trong nước  đất liền  2022 

Dóng vai chính:Zhang Meng  Xiaolu 

Giám đốc:không ai 

Người chơi 1

Tóm tắt

Zhang Meng Xiaolu hóa thân thành "quan sát viên nơi làm việc"! Đưa bạn đến xem các tình huống khác nhau ở nơi làm việc, và giá trị trải nghiệm là TĂNG!

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022