Vị trí hiện tại Nhật Bản 《Oliver là một con chó, (OMG !!) phần tiếp theo của anh chàng này》

Oliver là một con chó, (OMG !!) phần tiếp theo của anh chàng này

Loại hình:Bộ phim truyền hình Nhật Bản  Nhật Bản  2022 

Dóng vai chính:Ikematsu Soryo  Odakiriyo  Matsutak 

Giám đốc:Odakiri 

Người chơi 1

Tóm tắt

Bộ phận pháp y Bộ phận pháp y Aoba Ippei が Xiangbang の Con chó オ リ バ ー と sự cố không thể hiểu nổi に pick む さ ま が か れ る Tác phẩm này. シ ー ズ ン 2 は, năm 2021 Mùa thu に phát sóng さ れ た シ ー ズ ン 1 の 10 ngày sau と い う thiết lập だ.

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022