Vị trí hiện tại Hồng Kông 《Liaozhai》

Liaozhai

Loại hình:Chính kịch Hồng Kông  Hồng Kông  1996 

Dóng vai chính:Weng Jiaming  Yang Lijing  Cao Zhon 

Giám đốc:Liu Shiyu 

Người chơi 1

Tóm tắt

Liao Zhai: The Stream of Light and Love (Lu Gongnv), Liao Zhai's Hero Girl Tian Lang (Tian Qilang), Liao Zhai's Weng and Son-in-Law Dou Fa (Changting) Ghost (Màu vàng)

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022