Vị trí hiện tại Chương trình tạp kỹ 《Ngày mai của em mùa 4》

Ngày mai của em mùa 4

Loại hình:Chương trình tạp kỹ trong nước  đất liền  2020 

Dóng vai chính:Deng Ziqi  Lang Lang  Ouyang Nana   

Giám đốc:Zhang Pei 

Tóm tắt

"Tomorrow's Sons Orchestra Season" sử dụng khẩu hiệu của chương trình "Có một nhóm bạn đời, lãng mạn hơn bất cứ điều gì khác". Deng Ziqi, Lang Lang, Ouyang Nana, Zhou Zhennan và Liang Long tạo thành "Nhóm giáo viên của ngày mai". Theo quan điểm của , kinh nghiệm sân khấu, thái độ âm nhạc, v.v., dưới nền tảng của các trường cao đẳng và đại học đầy nhiệt huyết, chúng tôi giúp các tài năng âm nhạc tìm được đối tác dàn nhạc cùng chí hướng, chia sẻ ước mơ của họ và cuối cùng hình thành một thế hệ dàn nhạc năm thành viên mới với thái độ và sức mạnh .

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022