Vị trí hiện tại Chương trình tạp kỹ 《Nhiều chương trình lớn 2021》

Nhiều chương trình lớn 2021

Loại hình:Chương trình tạp kỹ trong nước  đất liền  2021 

Dóng vai chính:He Jiong  Da Zhangwei  Jia Ling  Sh 

Giám đốc:Wang Lei 

Tóm tắt

"The Variety Big Show" chính thức thông báo sẽ quay trở lại vào năm 2021 và sẽ duy trì đội hình ban đầu của Variety Five Heroes, He Jiong Xie Na và Wang Zulan.

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022