Vị trí hiện tại Chương trình tạp kỹ 《Thử thách khắc nghiệt mùa 6》

Thử thách khắc nghiệt mùa 6

Loại hình:Chương trình tạp kỹ trong nước  đất liền  2020 

Dóng vai chính:Lei Jiayin  Yue Yunpeng  Wang Xun   

Giám đốc:Shi Jianing 

Tóm tắt

Chủ đề của chương trình mùa này là "Cùng nhau, chúng ta phải chiến thắng!", Nhằm tri ân những người kiến ​​tạo cuộc sống tốt đẹp hơn. Lei Jiayin, Yue Yunpeng, Wang Xun, Jia Nailiang, Zhang Yixing, Di Lieba, Guo Jingfei và Deng Lun sẽ cùng nhau khám phá nhiều thử thách hơn.

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022