Vị trí hiện tại hoạt hình 《Con thỏ năm đó, trận chiến biển Jiangyin》

Con thỏ năm đó, trận chiến biển Jiangyin

Loại hình:Hoạt hình trong nước hoạt  đất liền  2015 

Dóng vai chính:không xác định 

Giám đốc:mười một 

Người chơi 1

Tóm tắt

Con thỏ năm đó, trận hải chiến Jiangyin, kỷ niệm đặc biệt của cuộc chiến tranh chống Nhật

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022