Vị trí hiện tại hoạt hình 《LEGO Ninjago: Whirlwind Master Season 2》

LEGO Ninjago: Whirlwind Master Season 2

Loại hình:Hoạt hình Âu Mỹ hoạt  Châu Âu  Châu Mỹ  2012 

Dóng vai chính:Vincent  Tong 

Giám đốc:Peter  Hausner 

Người chơi 1

Tóm tắt

Theninjasaresnappedoutoftheirpost-herocomplacencywhenLordGarmadon'syoungsonLloydshowsupandtriestopickupwherehisfatherleftoff.

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022