Vị trí hiện tại Chương trình tạp kỹ 《Hội nghị nói chuyện》

Hội nghị nói chuyện

Loại hình:Chương trình tạp kỹ trong nước  đất liền  2022 

Dóng vai chính:Lele  Siwen  Ringing  Norah 

Giám đốc:Zhou Yi 

Người chơi 1

Tóm tắt

"Hội nghị nói chuyện" là chương trình trò chuyện kiến ​​thức đầu tiên trong Video Trung Quốc, và bạn có thể biết tất cả những kiến ​​thức mới! Hãy xem trận chiến trực tuyến giữa Lele, Siwen, Ringing, Norah và các nghệ sĩ talk show khác và những người sáng tạo ra Sức khỏe dưa hấu!

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022