Vị trí hiện tại Chương trình tạp kỹ 《Detective 7 First Perspective Edition》

Detective 7 First Perspective Edition

Loại hình:Chương trình tạp kỹ trong nước  đất liền  2022 

Dóng vai chính:He Jiong  Zhang Ruoyun  Da Zhangwei 

Giám đốc:không ai 

Tóm tắt

"The Great Detective Season 7 First Perspective Edition" dựa trên góc nhìn cá nhân của các thám tử tài ba, cho phép khán giả mô phỏng tham gia vào cuộc tìm kiếm vụ án. Những gì khán giả thấy là những gì nhân vật nhìn thấy trong quá trình điều tra, thực sự "nhập vai" điều tra trực tuyến.

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022