Vị trí hiện tại Châu Âu và Châu Mỹ 《Hospital Revolution Season 5》

Hospital Revolution Season 5

Loại hình:Châu Âu  Mỹ  Châu Âu  Châu Mỹ  2022 

Dóng vai chính:Ryan Eggold 

Giám đốc:không xác định 

Người chơi 1

Tóm tắt

NBC đã thông báo tại sự kiện TCA để làm mới bộ phim y khoa "# HospitalRevolution # NewAmsterdam" trong ba mùa ít nhất cho đến ít nhất là 22-23 năm (mùa thứ năm), đồng thời họ thông báo rằng họ đang nghiên cứu sản xuất spin - phim truyền hình cho "Cuộc cách mạng bệnh viện".

Bạn cũng có thể thích

Copyright © 2008-2022